Chương trình đào tạo cá nhân
 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 24/6/2023

Trainer: TRẦN VÕ QUANG

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 27/5/2023

Trainer: LƯU NHẬT HUY

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 22/4/2023

Trainer: NGUYỄN PHƯƠNG MAI

Cố vấn: THÁI VÂN LINH

 • HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

 • HCM | 25/3/2023

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

 • HCM | 4/3/2023

Diễn giả:

NGUYỄN PHƯƠNG MAI

THÁI VÂN LINH

LƯU NHẬT HUY

NGUYỄN THANH BÌNH

 • PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

 • HCM | 16/12/2022

Lập kế hoạch làm chủ cuộc sống

Diễn giả:

Khách mời:

Host:

THÁI VÂN LINH

THÂN THỤC QUYÊN

LIÊU HÀ TRINH

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 10/12/2022

Quản lý đội nhóm hiệu quả

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 3/12/2022

Thuyết trình thuyết phục

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 26/11/2022

Lập kế hoạch dự án chuyên nghiệp

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 5/11/2022

Đàm phán thành công

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 29/10/2022

Giao tiếp tạo ảnh hưởng

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO

 • HCM | 22/10/2022

Quản lý thời gian và trao quyền

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

 • HCM | 24/9/2022

Cân bằng sự nghiệp & cuộc sống

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

 • HCM | 20/8 - 10/9 - 8/10/2022

Mở rộng mối quan hệ hiệu quả

Trainer: THÁI VÂN LINH

 • HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC

 • HCM | 23/4 - 14/5/2022

Chiến lược đàm phán thành công

Trainer: THÁI VÂN LINH

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge