Chính sách mua khóa học offline

1. Chính sách chuyển nhượng khóa học

Chính sách này chỉ áp dụng cho học viên đã đóng học phí đủ cho khóa học đã đăng ký. Không áp dụng cho học viên chỉ đóng cọc, học viên thay thế. Học viên có thể chuyển nhượng 1 (một) lần duy nhất nếu Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được và xác nhận Email yêu cầu chuyển nhượng trong khoảng thời gian như sau:

 • Yêu cầu chuyển nhượng gửi 7 (bảy) ngày trước khi diễn ra lớp học không tính phí chuyển nhượng.

 • Yêu cầu chuyển nhượng gửi trong vòng 6 (sáu) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 20% phí chuyển nhượng.

 • Nếu lớp học đã bắt đầu, học viên không thể dời/ huỷ/ chuyển nhượng lớp học.

 • Người được chuyển nhượng cần đảm bảo đồng ý tham gia lớp học, cung cấp đủ thông tin học viên và đạt yêu cầu đầu vào của khóa học.

* Học viên phải gửi email yêu cầu chuyển nhượng khóa học đến email support@skillsbridge.vn hoặc liên hệ hotline 090.233.5354 để được hỗ trợ thay đổi thông tin học viên.

2. Chính sách dời lịch học

Chính sách này chỉ áp dụng cho học viên đã đóng học phí đủ cho khóa học đã đăng ký. Không áp dụng cho học viên chỉ đóng cọc, học viên thay thế. Học viên có thể dời lịch học 1 (một) lần duy nhất nếu Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được và xác nhận Email yêu cầu dời lịch học trong khoảng thời gian như sau:

 • Yêu cầu dời lịch học gửi 7 (bảy) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 20% phí dời lịch.

 • Yêu cầu dời lịch học gửi 4-6 (bốn đến sáu) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 50% phí dời lịch.

 • Yêu cầu dời lịch học gửi trong vòng 3 (ba) ngày trước khi diễn ra lớp học sẽ tính thêm 80% phí dời lịch.

 • Nếu lớp học đã bắt đầu, học viên không thể dời/ huỷ/ chuyển nhượng lớp học.

 • Học viên được dời lịch qua khóa học với nội dung hoặc mức học phí tương tự với khóa học hiện tại diễn ra trong vòng 3 tháng kể từ ngày gửi email yêu cầu dời lịch. Mức phí dời lịch tính tỷ lệ trên mức phí học viên đã đóng.

* Học viên phải gửi email yêu cầu dời lịch học đến email support@skillsbridge.vn hoặc liên hệ hotline 090.233.5354 để được hỗ trợ dời lịch qua khóa học phù hợp.

3. Chính sách hủy hoàn

Chính sách này chỉ áp dụng cho học viên đã đóng học phí đủ cho khóa học đã đăng ký. Không áp dụng cho học viên chỉ đóng cọc, học viên thay thế. Học viên có thể nhận được một phần học phí nếu Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được và xác nhận Email yêu cầu hoàn tiền trong khoảng thời gian như sau:

 • Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trước 7 (bảy) ngày trước khi lớp học khai giảng. Học viên sẽ được hoàn lại 50% học phí.

 • Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 4-6 (bốn đến sáu) ngày trước khi lớp học khai giảng. Học viên sẽ được hoàn lại 20% học phí.

 • Nếu học viên quyết định huỷ không tham gia lớp học trong vòng 3 (ba) ngày trước khi lớp học khai giảng. Học viên sẽ không được hoàn học phí, chỉ có thể áp dụng chính sách chuyển nhượng hoặc dời lịch học.

 • Nếu lớp học đã bắt đầu, học viên không thể huỷ tham gia / chuyển nhượng / hoãn lớp học.

 • Việc hoàn tiền diễn ra trong vòng 14 ngày sau khi Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận đủ thông tin: email yêu cầu, email duyệt yêu cầu, thông tin tài khoản nhận học phí hoàn lại.

* Học viên phải gửi email yêu cầu huỷ không tham gia lớp học và hoàn học phí đến email support@skillsbridge.vn. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thẩm định thông tin và phản hồi trong thời gian sớm nhất.


** Ngày làm việc: Giờ hành chính (8h - 18h), từ thứ 2 đến thứ 6.

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge
© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge