AI Productivity

X10 Hiệu suất công việc với AI

Ngày khai giảng: 13/06/2024

Thời lượng khóa học: 9 tiếng

Hình thức: Chuỗi video online

 

Tại sao nên học tại Skills Bridge?

Giảng viên uy tín nhiều kinh nghiệm

Giảng viên uy tín

kinh nghiệm thực chiến

Kiến thức chuyên sâu cập nhật mới

Kiến thức chuyên sâu

cập nhật theo thị trường

Thực hành áp dụng vào công việc

Thực hành thực tế 

ứng dụng vào công việc

Cộng đồng Skills Bridge mở rộng quan hệ

Tham gia cộng đồng

mở rộng kết nối

Câu chuyện thành công

Free E-Book:

Thuyết Trình Tự Tin, Kỹ Năng Giúp Bạn Thăng Tiến Nhanh Trong 2024 

 

Free PDF:

Thuyết Trình Tự Tin, Kỹ Năng Giúp Bạn Thăng Tiến Nhanh Trong 2024 

 

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh 

cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Liên hệ

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh 

cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Liên hệ

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge
Địa chỉ: Số 14 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0317402205
Ngày cấp: 26/07/2022
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Địa chỉ: Số 14 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0317402205

Ngày cấp: 26/07/2022
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge
Địa chỉ: Số 14 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0317402205
Ngày cấp: 26/07/2022
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh