Tất cả bài viết
Dưới đây là các "bài học" kinh nghiệm đắt giá giúp cải thiện hiệu quả làm việc từ các chuyên gia với thâm niên trên 10 năm hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Hy vọng các bài viết này sẽ mang đến những thông tin hữu ích giúp bạn có thể áp dụng trong công việc và cuộc sống.
Tạo Thiết Kế Ấn Tượng Với Ai Trong Canva Magic Design
Tạo thiết kế ấn tượng với AI trong Canva Magic Design Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và...
5 Factors for Successful Problem Solving
5 Factors for Successful Problem Solving Training in office and business skills for individual and business customers. Contact info@skillsbridge.vn Introduce...
The Art of Effective Collaboration in the Work Environment
The Art of Effective Collaboration in the Work Environment Training in office and business skills for individual and business customers....
Communication Strategies to Help Improve a Positive Work Environment
Communication Strategies to Help Improve a Positive Work Environment Training in office and business skills for individual and business customers....
5 Skills to Prepare for the Future Labor Market
5 Skills to Prepare for the Future Labor Market Training in office and business skills for individual and business customers....
4 Tips to Help Managers Motivate and Retain Employees
4 tips to help managers motivate and retain employees Training in office and business skills for individual and business customers....
Stress Management Strategies in the Modern Work Environment
Stress Management Strategies in the Modern Work Environment Training in office and business skills for individual and business customers. Contact...
Unlocking the power of AI in business: Lessons from an inspiring workshop
Unlocking the Power of Ai in Business: Lessons From an Inspiring Workshop Training in office and business skills for individual...
7 Things Trainer Thai Van Linh Reminds Managers
7 Things Trainer Thai Van Linh Reminds Managers Training in office and business skills for individual and business customers. Contact...
What Do You Need to Prepare for an Important Presentation?
What Do You Need to Prepare for an Important Presentation? Training in office and business skills for individual and business...
Communication tips for introverts in the office environment
Communication tips for introverts in the office environment Training in office and business skills for individual and business customers. Contact...
3 Presentation Principles From Experts You Should Learn Immediately
3 Presentation Principles From Experts You Should Learn Immediately Training in office and business skills for individual and business customers....
HoRenSo - Magical Teamwork Method
HoRenSo - Magical Teamwork Method Training in office and business skills for individual and business customers. Contact info@skillsbridge.vn Introduce About...
The ultimate leadership formula: 2 wheels, 4 principles, 8 nos
The ultimate leadership formula: 2 wheels, 4 principles, 8 nos Training in office and business skills for individual and business...
Powerful Words Make Your CV Stand Out in the Eyes of Employers
Powerful Words Make Your CV Stand Out in the Eyes of Employers Training in office and business skills for individual...
Why is assertiveness important?
Why is assertiveness important? Training in office and business skills for individual and business customers. Contact info@skillsbridge.vn Introduce About Skills...
What should you keep in mind before negotiating salary with the employer?
What should you keep in mind before negotiating salary with the employer? Training in office and business skills for individual...
How to expand your circle of connections to advance your career
How to expand your circle of connections to advance your career Training in office and business skills for individual and...
3 ways to communicate effectively with superiors that everyone at work must know
3 ways to communicate effectively with superiors that everyone at work must know Training in office and business skills for...
Practice presentation skills to advance your career
Practice Presentation Skills to Advance Your Career Training in office and business skills for individual and business customers. Contact info@skillsbridge.vn...
Apply SWOT to work to advance faster
Apply SWOT to work to advance faster Training in office and business skills for individual and business customers. Contact info@skillsbridge.vn...
Practice 3 fundamental skills to help you advance your career
Practice 3 fundamental skills to help you advance your career Training in office and business skills for individual and business...
What is Cross-Functional Team? Strategies for Building Effective Cross-Functional Teams in Businesses
What is Cross-Functional Team? Strategies for Building Effective Cross-Functional Teams in Businesses Training in office and business skills for individual...
5 Principles to Help Solve Problems Faster
5 Principles to Help Solve Problems Faster Training in office and business skills for individual and business customers. Contact info@skillsbridge.vn...
The secret to effectively managing multiple projects at the same time
The secret to effectively managing multiple projects at the same time Training in office and business skills for individual and...
5 Rules, 10 English Samples for Successful Negotiations to Conquer Partners
5 Rules, 10 English Samples for Successful Negotiations to Conquer Partners Training in office and business skills for individual and...
Time management: should you do one or more things at the same time?
Time management: should you do one or more things at the same time? Training in office and business skills for...
3 important notes if you want your career to advance faster
3 important notes if you want your career to advance faster Training in office and business skills for individual and...
5 types of emotional intelligence help you advance in your career
5 types of emotional intelligence help you advance in your career Training in office and business skills for individual and...
6 Internal Meeting Structures That Help Increase Team Performance
6 Internal Meeting Structures That Help Increase Team Performance Training in office and business skills for individual and business customers....
Finding 10 Common Things Good Leaders Have In Common
Finding 10 Common Things Good Leaders Have In Common Training in office and business skills for individual and business customers....
23 English Sentence Patterns to Improve Meeting Performance
23 English Sentence Patterns to Improve Meeting Performance Training in office and business skills for individual and business customers. Contact...
How to Leverage AI in Audience-Specific Course Design
How to Leverage AI in Audience-Specific Course Design Training in office and business skills for individual and business customers. Contact...
Should I choose to develop my career horizontally or vertically?
Should I choose to develop my career horizontally or vertically? Training in office and business skills for individual and business...
Employee Engagement and Retention Strategy for Human Resources
Employee Engagement and Retention Strategy for Human Resources Training in office and business skills for individual and business customers. Contact...

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Địa chỉ: Số 14 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0317402205

Ngày cấp: 26/07/2022
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh 

cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Liên hệ

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh 

cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Liên hệ

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge
Địa chỉ: Số 14 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0317402205
Ngày cấp: 26/07/2022
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge
Địa chỉ: Số 14 Đường Thảo Điền, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0317402205
Ngày cấp: 26/07/2022
Nơi cấp: Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hồ Chí Minh