Chiến Lược Giao Tiếp Giúp Cải Thiện Môi Trường Làm Việc Tích Cực 

Một số nghiên cứu cho thấy các doanh nghiệp có giao tiếp hiệu quả có khả năng luân chuyển nhân viên thấp hơi 50% các doanh nghiệp có giao tiếp kém. Về mặt lợi nhuận, các nghiên cứu của Towers Watson chỉ ra lợi nhuận cho cổ đông sẽ cao hơn 47% tại những công ty có phương pháp giao tiếp hiệu quả.

Các thống kê này nhấn mạnh việc ưu tiên phát triển kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc sẽ mang đến nhiều lợi ích đáng kể cho cả nhân viên và công ty. Có một số chiến lược giao tiếp giúp cải thiện môi trường làm việc tích cực hơn là:

3 quy tắc trong giao tiếp nhóm

 • “Tất cả chỉ là công việc”

  Luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, không bị chi phối bởi quan điểm cá nhân

 • “Giao tiếp quá mức tốt hơn giao tiếp kém”

  Chia sẻ nhiều thông tin sẽ tăng khả năng thấu hiểu hơn là thiếu sự chia sẻ

 • “Chúng ta phát triển bằng cách giúp người khác phát triển” - Robert Ingersoll

  Hỗ trợ giúp đỡ nhau để hoàn thành mục tiêu chung

Quy tắc trong giao tiếp nhóm

Cấu trúc thông tin giao tiếp

Các thông điệp phải được cơ cấu rõ ràng để giảm thiểu sự hiểu lầm trong quá trình trao đổi

 • Bắt đầu với mục tiêu của cuộc trò chuyện / thông điệp

 • Sử dụng cấu trúc: 1 mục tiêu; 3 điểm chính và 1 hành động

 • Ngắn gọn, cụ thể, tránh những chi tiết không cần thiết

Cấu trúc lại thông điệp của bạn khi truyền tải

Minh bạch trong giao tiếp

Thực hành trao đổi cởi mở và chân thật để xây dựng niềm tin và sự thấu hiểu

 • Chia sẻ thông tin cởi mở bao gồm cả những thành công và thách thức. Khuyến khích đặt câu hỏi và phản hồi để thúc đẩy các cuộc trò chuyện

 • Đảm bảo tất cả các thành viên trong nhóm có quyền truy cập vào tất cả các thông tin có liên quan và được cập nhật kịp thời

Đảm bảo các thành viên trong nhóm đều nhận được thông tin

Như George Bernard Shaw đã nói: “Vấn đề lớn nhất trong giao tiếp là ảo tưởng rằng nó đã diễn ra”. Thật vậy, mọi suy nghĩ của bạn đều cần được thể hiện nếu muốn tăng cường sự hợp tác và hợp tác hiệu quả. Và công cụ để thực hiện điều đó chính là giao tiếp rõ ràng, có cấu trúc và minh bạch.

Hãy cùng Skills Bridge thực hành các chiến lược giao tiếp này tại nơi làm việc của bạn để thúc đẩy bầu không khí thân thiện, tích cực và hợp tác hơn cho tất cả mọi người nhé.

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh 

cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Liên hệ

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge