5 Kỹ Năng Cần Chuẩn Bị Cho Thị Trường Lao Động Trong Tương Lai

Trong bối cảnh thị trường lao động đang phát triển nhanh chóng và biến đổi không ngừng, người đi làm đang phải đối mặt với thách thức ngày càng lớn khi cố gắng duy trì vị thế trong sự nghiệp của họ giữa sự tiến bộ về công nghệ và biến động kinh tế toàn cầu. Chìa khóa để phát triển mạnh mẽ trong môi trường động này là việc liên tục phát triển kỹ năng và sự linh hoạt.

Báo cáo “Kỹ năng công việc năm 2024" của Coursera trở thành một tài liệu hướng dẫn quan trọng, mang đến cái nhìn sâu sắc về những kỹ năng quan trọng trong năm tới. Báo cáo toàn diện này không chỉ xác định những kỹ năng cần thiết mà còn cung cấp thông tin hữu ích để cá nhân và tổ chức duy trì sự cạnh tranh và thành công.

1. Kỹ năng Kinh doanh: Kỹ năng dẫn đầu

Báo cáo nhấn mạnh một loạt các kỹ năng kinh doanh cần thiết cho tương lai. Sự nổi bật của thương mại điện tử ở một số khu vực báo hiệu sự thay đổi rõ ràng hướng tới các mô hình kinh doanh trực tuyến, khiến các kỹ năng thương mại kỹ thuật số trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Vai trò “customer success” đang ngày càng thu hút sự chú ý, nhấn mạnh cách tiếp cận lấy khách hàng làm trung tâm trong chiến lược kinh doanh. Quản lý nhà cung ứng cũng được chú trọng, phản ánh nhu cầu duy trì mối quan hệ hiệu quả với nhà cung ứng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hóa.

Trang bị kỹ năng kinh doanh

2. Kỹ năng khoa học dữ liệu: Sức mạnh phân tích

Kỹ năng khoa học dữ liệu được xác định là then chốt trong bối cảnh tổ chức hiện đại. Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh vào Power BI và Business Intelligence như những công cụ quan trọng cho các chiến lược dựa trên dữ liệu, nêu bật vai trò của chúng trong việc nâng cao khả năng ra quyết định của tổ chức. Phần mềm Tableau tiếp tục được công nhận về khả năng trực quan hóa dữ liệu, điều cần thiết để diễn giải các tập dữ liệu phức tạp. ArcGIS được chú ý vì tầm quan trọng của nó trong phân tích không gian địa lý, một kỹ năng ngày càng phù hợp trong nhiều lĩnh vực khác nhau. PostgreSQL nổi lên như một kỹ năng thiết yếu để quản lý cơ sở dữ liệu lớn và phức tạp, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của việc quản lý dữ liệu mạnh mẽ trong thời đại thông tin.

Kỹ năng phân tích được xác định là then chốt trong bối cảnh hiện tại

3. Kỹ năng công nghệ: Xương sống của sự đổi mới

Trong lĩnh vực công nghệ, báo cáo xác định một số kỹ năng chính là công cụ thúc đẩy đổi mới. Django, một khung web đa năng, dẫn đầu danh mục kỹ năng công nghệ, phản ánh các ứng dụng rộng rãi của nó trong phát triển web. Kiến trúc phần mềm vẫn là kỹ năng nền tảng để thiết kế các giải pháp kỹ thuật số mạnh mẽ và có thể mở rộng. An ninh hệ thống được nhấn mạnh là chìa khóa để bảo vệ tài sản kỹ thuật số, một mối quan tâm ngày càng tăng trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. React được biết đến với hiệu quả của nó trong việc tạo ra một giao diện người dùng động và nó vẫn là một kỹ năng phổ biến trong phát triển web.

Phát triển kỹ năng công nghệ để thích ứng với thời đại mới

4. Dữ liệu theo chiều dọc: Các lĩnh vực tăng trưởng dự kiến

Báo cáo dự đoán sự tăng trưởng đáng kể trong các lĩnh vực như thương mại điện tử và trực quan hóa dữ liệu. Những kỹ năng này dự kiến sẽ trở nên quan trọng hơn vào năm 2024, nhấn mạnh vai trò quyết định của hoạt động kinh doanh trực tuyến và sức mạnh của việc ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dự báo này cho thấy một xu hướng rõ ràng hướng về sự chiếm ưu thế của kỹ thuật số trong kinh doanh và tính cần thiết của việc giải mã dữ liệu để định hình chiến lược kinh doanh.

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

5. Học tập liên tục là chìa khóa

Chủ đề trọng tâm của báo cáo là tính tất yếu của việc học tập liên tục và phát triển kỹ năng để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của ngành. Nó nhấn mạnh sự cần thiết của sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp liên tục để đảm bảo sự phát triển nghề nghiệp và sự phù hợp trong thị trường việc làm đang phát triển. Báo cáo này như một lời nhắc nhở rằng trong một thế giới mà sự thay đổi là hằng số duy nhất, việc theo đuổi phát triển kiến ​​thức và kỹ năng không chỉ mang lại lợi ích mà còn cần thiết để thành công.

Liên tục nâng cấp bản thân mình

Khi chúng ta nhìn vào thị trường việc làm trong tương lai, rõ ràng rằng việc cập nhật thông tin và chủ động phát triển kỹ năng là quan trọng nhất. Báo cáo "Kỹ năng công việc năm 2024" của Coursera cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị và đóng vai trò là lộ trình cho các chuyên gia để định hướng những thay đổi này. Đây là một lời kêu gọi hành động cho các cá nhân và các tổ chức, coi việc học tập liên tục và thích nghi như một chiến lược then chốt để thành công trong bối cảnh kinh doanh biến đổi liên tục.

Đào tạo kỹ năng làm việc văn phòng và kinh doanh 

cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Liên hệ

© 2023 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge

Skills Bridge cung cấp các chương trình đào tạo giúp cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp thành công.

© 2024 - Bản quyền của Công ty cổ phần Skills Bridge